سناريوهای کاربردی Wimax (بخش آخر)

     

6. سناريوی کاربردی قابل­انتقال

1.6. نمونه کاربردی

مشترکی برای سرويس باندپهن وايمکس ثبت­نام می­کند و ماژولی که قابليت استفاده توسط دستگاهی مانند لپتاپ را دارد در اختيار وی قرار می­گيرد. مشترک می­تواند در حين اتصال به شبکه به اطراف حرکت داشته باشد و تداوم اتصال را تجربه کند و البته احتمالا در زمانی که مودم نياز دارد از يک ايستگاه پايه به ديگری منتقل شود، بطور مختصر قطعی بهمراه خواهد داشت که به علت تغيير در محدوده تحت پوشش سلولی می­باشد.

2.6. خلاصه کاربرد

سرويس قابل­انتقال به عنوان گامی فراتر از قابليت کوچ­نشينی محسوب می­شود. اين اولين سناريوی کاربردی است که ترمينال می­تواند در طول مدت­زمان اتصال حرکت داشته باشد و شکل­هايي از تحويل در ايستگاه­های پايه همسايه ممکن است رخ دهد. تحويل ممکن است به دلايل گوناگونی صورت پذيرد و می­تواند توسط ايستگاه پايه يا ايستگاه مشترک سيار (MS) باشد. اين مدل کاربردی تجربه يکسانی را نسبت به زمانی که همانند دستيابی ثابت يا کوچ­نشينی به طور ايستا به کاربر نهايي داشتيم، به آن­ها می­دهد. تجربه اتصال در حين پروسه تحويل با عنوان "نهايت تلاش" شناخته می­شود که بدين معناست که کاربر ممکن است بطور موقتی قطعی اتصال يا مقداری ديرکرد زمانی و يا کاهش کارايي داشته باشد که به علت اهداف طراحی آسان بوده و منجر به نيازمندی­هايي برای معاری شبکه آسان­تر و پشتيبانی از نرم­افزارها/ سخت­افزارهای ايستگاه سيار می­شود. اگرچه اتصال سطح کاربردی بدون دخالت کاربر نمی­تواند هميشه تضمين گردد ولی در بدترين حالت نيز، ديرکردهای زمانی تحويل همانند حفظ استمرار اتصال در دوره ­زمانی TCP/IP خواهد بود.

افت کارايي ممکن است شامل يک يا چند مورد از موارد ذکر شده در ذيل باشد:

  • ديرکرد زمانی (در بدترين مورد هدف، کمتر از 2 ثانيه بوده است) که توسط کارکردهای آنی در طول پروسه تحويل تجربه شده است.
  • از دست­دادن بسته­ها در طول پروسه تحويل بين ايستگاه­های پايه
  • هيچ سرويس کيفی­ای در طول پروسه­های تحويل تضمين نمی­شود (QoS مجددا در سطوح آغازين خود برقرار می­شود که تکميل پروسه­های تحويل را بهمراه دارد)
  • کاربردهای TCP/IPکه با تحمل ديرکرد زمانی همراه هستند بايد قادر باشند تا اتصال را در آدرس IPجاری بروزرسانی کنند (جاييکه آدرس IP می­تواند با مقدار يکسانی در طول چنين تحويل­هايي حفظ بماند) يا با اطلاع دادن از آدرس IPنقطه دستيابی جديد، اتصالی مجدد برقرار سازد. پس از تکميل پروسه‌های تحويل، شبکه بايد قابليت پشتيبانی از سطوح QoS تدارک­ديده سازگار را در طول چندين ايستگاه پايه داشته باشد.

7. سناريوی کاربردی سيار ساده

1.7. نمونه کاربردی

مشترکی برای سرويس باندپهن وايمکس ثبت­نام می­کند و ماژولی که قابليت استفاده توسط دستگاهی مانند لپتاپ يا يک دستگاه فرستنده-گيرنده را دارد در اختيار وی قرار می­گيرد. مشترک می­تواند با سرعتی بين صفر تا 60 کيلومتر در ساعت بدون کاهش کارايي حرکت داشته باشد. برای سرعت­های بين 60 تا 120 کيلومتر در ساعت، ممکن است تا حد مطلوبی کاهش يابد. مشترک می­تواند در حين ارتباط با شبکه تداوم اتصال را تجربه کند و البته احتمالا در زمانی که ايستگاه سيار وايمکس نياز دارد از يک ايستگاه پايه به ديگری منتقل شود، بطور مختصر قطعی بهمراه خواهد داشت که به علت تغيير در محدوده تحت پوشش سلولی می­باشد.

2.7. خلاصه کاربرد

سرويس سيار ساده به عنوان گامی فراتر از قابليت انتقال شناخته می­شود که می­توان آن را سناريوی کاربردی به حساب آورد که شکلی از تحويل تضمين­شده در طول ايستگاه­های پايه همسايه را فراهم می­سازد. هر يک از ايستگاه سيار يا ايستگاه پايه ممکن هستند که تحويل را به دلايل مختلفی به انجام رسانند. هنگامی که ايستگاه سيار ايستاست، اين مدل کاربردی تجربه يکسانی همانند دستيابی ثابت و کوچ­نشينی به کاربر نهايي می­دهد. تجربه برقراری اتصال در طول پروسه تحويل مربوط به قطع يا کاهش بازه زمانی محدود می­شود.

کاربردهای TCP/IPکه با تحمل ديرکرد زمانی همراه هستند بايد قادر باشند تا اتصال را در آدرس IPجاری بروزرسانی کنند و يا اگر اين کاربردها در برقراری ارتباط با نقطه دستيابی جديد، پس از تکميل پروسه تحويل، از زمان‌بندی دقيقی برخوردار باشند، قابليت اتصال مجدد بايد فراهم گردد. شبکه بايد قادر باشد تا از سطوح QoS تدارک­ديده سازگار در طول چندين ايستگاه پايه پشتيبانی بعمل آورد.

بايد به اين موضوع توجه شود که قابليت سيار ساده تنها گستره خاصی از سرعت­های سيار را درنظر می­گيرد. کاربرد سيار ساده نسبت به کاربرد قابل­انتقال از محدوديت­های ديرکرد زمانی تحويل دقيق­تری برخوردار بوده که آن را برای پشتيبانی از سرعت­های بالای سرويس­های بر پايه IPبسيار مناسب­تر ساخته است که می­تواند مقداری کاهش کارايي را در حين تحويل­ها تحمل کند.

پشتيبانی از حالت استراحت، يا مد بيکاری، و پيجينگ برای همه شبکه­های سيار ساده در تمامی اجزا مورد نياز است. در دستگاه­های بر پايه IEEE 802.16e که قابليت پشتيبانی از مد بيکاری را ندارند، اپراتور نيز ممکن است متقابلا چنين خدماتی را برای آن دستگاه ارائه ندهد.

8. سناريوی کاربردی کاملا سيار

1.8. نمونه کاربردی

مشترکی برای سرويس باندپهن وايمکس در يک اپراتور ثبت­نام می­کند. مشترک سپس می­تواند به شبکه متصل بماند و بدون کاهش کارايي در حالت سيار، سرعت­های فراتر از 120 کيلومتر در ساعت را نيز تجربه کند. هنگامی که از آن استفاده نمی­شود، ايستگاه سيار وايمکس مشترک در حالت کم­مصرف خود رفته ولی همچنان از شبکه قابل دستيابی است.

2.8. خلاصه کاربردی

کاربرد کاملا سيار تکميل­کننده مدل­های کاربردی ديگری است که عنوان شده­اند. عمليات کاملا سيار برای کارکردهای حساس به ديرکرد زمانی در سرعت­های سيار تا 120 کيلومتر در ساعت و حتی بالاتر بهينه شده­اند که در راستای بردارهای کارايي سيار همانند عمليات کم­مصرف، ديرکرد زمانی کمتر از 50 ميلی­ثانيه در هر سرعت سياری (مناسب برای عملکردهايي چون VoIP) و از دست­دادن محدود بسته­ها (برای مثال کمتر از يک درصد) در تحويل­ها می­باشد. تمامی سطوح QoS که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته­اند، در طول چندين ايستگاه پايه بطور دائمی پشتيبانی می­شوند.

جنبه ديگر قابليت سيار رومينگ می­باشد که عبارت است از توانايي يک مشترک برای استفاده مجدد از مجوزهاي فراهم­شده توسط يک اپراتور خانگی، جهت دستيابی به سرويس­های وايمکسی که توسط اپراتور ديگری که در ديدرس قرار گرفته می­باشد که در نهايـت به صدور صورتحساب­هايي يکپارچه يا مشترک برای سرويس­دهی­های صورت­گرفته منتهی می­شود. رومينگ می­تواند در سناريوهای دستيابی کوچ­نشينی، قابل­انتقال و سيار نيز بکار گرفته شود و به همين سبب به عنوان سناريوی کاربردی منحصری عنوان نشده است.

منابع

1)       France Telecom contribution to Usage Scenarios, Rashmi Bajaj, Bruno Tharon, Patrice

        Desmoulin - France Telecom R&D, WiMAX Forum Service Provider Working Group, 2005

2)       Priority for 3G interworking in nomadic usage scenario, Peter Stevens, T-Mobile International, Hatfield Business Park, Hatfield, UK, WiMAX Service Provider Working Group Contribution, 2005

3)       Desccriptions and requirements for Mobility Usage Scenarios, N.K. Shankaranaranayan – AT&T, Andrea Francini – Lucent, Harald van KampenMotorola, Dave McGinniss – Sprint, 2006

4)       Usage Scenario Definitions, N. K. Shankar (AT&T), Byoung-Jo “J” Kim (AT&T), Gary Schlanger (IDT), SPWG, 2005

5)      Business Scenarios,  N.K. Shankaranaranayan – AT&T, (on behalf of Scenarios subteam), WiMAX Forum Member, 2005 

6)       Recommendations and Requirements for Networks based on WiMAX Forum CertifiedTM Products, SPWG Requirements - Release 1.5 , 2006

7)       QoS Management and Peer-to-Peer Mobility in Fixed-Mobile Convergence, Wei-Peng Chen, Takeo Hamada, Jason Jayhsin Yao, Hung-Yu Wei, April 2006

8)       WiMAX Opertunities and Challenges in a Wireless World, Michael W. Thelander, Signals Research Group – LLC, July 2005

/ 2 نظر / 30 بازدید
دانشجوی مخابرات

سلام می خواستم اگه ممکنه و زحمتی نیست منابع ذکر شده در آخر مقاله رو برام بفرستي. بعضی از اوونا رو سرچ کردم اما نتونستم پیدا کنم

مدير وبلاگ

با سلام مقالاتی که در جستجو يافت نشده اند تحت قوانين کپی رايت وايمکس فروم بوده و اعضای اين فروم اجازه چاپ و نشر اين مقالات را ندارند. با اين وجود اگر توضيحات تخصصی خاصی نياز داشتيد من در خدمتم. موفق باشيد.