سناريوهای کاربردی Wimax (بخش سوم)

  

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در جدول 2 به بررسی امکانات وقابليت­های پشتيبانی سناريوهای کاربردی Wimaxپرداخته که می­توان بررسی سناريوهای گوناگون را با ارائه مقايسه­هايي که از جدول زير بدست می­آيد تسهيل بخشيد. همچنين نوع دستگاه­ها و تجهيزات و فناوری­هايي که هر يک از اين سناريوها می­توانند پشتيبانی کنند نيز به صورت فهرست­وار گنجانده شده است تا بتوان ارزيابی مناسبی از قابليت عملکرد هر يک از اين سناريوها بدست آورد.

 

 

جدول 2: قابليت­های پشتيبانی در سناريوهای کاربردی

 

 

کاملا سيار

 

سيار ساده

 

قابل­انتقال

 

کوچ­نشينی

 

ثابت

              سناريوها

ويژگی­ها

 

 

تا 120 km/h

بدون کاهش کارايي

تا 60 km/h بدون کاهش کارايي، 60 تا 120 km/h با کاهش کارايي مطلوب1

 

 

5 km/h

 

 

در طول مدت­زمان اتصال ندارد

 

 

 

 

ندارد

 

قابليت تحرک ايستگاه مشترک / ايستگاه سيار

 

دارد

 

دارد

 

اختياری

 

 

 

اختياری

/ 0 نظر / 18 بازدید